Åarjelhsaemien Teatere

I 2014 utviklet vi mal for Åarjelhsaemien Teatere sin årsmelding og har di siste 3 årene produsert årsmeldingen med noen justeringer på blant annet format. Her får bilder fra forestillingene stor plass for å fremheve teaterets virksomhet. Språket i årsmeldingen er norsk, men for å ivareta det sydsamiske har man latt tittler og innholdsfortegnelse stå i begge skriftspråkene.

 

 

 

Del på Facebook