GJENSIDIGE

I forbindelse med ny profil ønsket Gjensidige å utvikle nye bankkort som sto i samsvar med denne. Spiren fikk i oppdrag å utvikle ny bankkortserie for Gjensidige og kan her presentere MasterCard, Visa Classic og Visa Fordel.

Kortene er bygget opp av grafiske elementer hentet fra profilen og satt sammen til et abstrakt landskap.

Vi takker for godt samarbeid med Dinamo som har utviklet profilen og vært en god bidragsyter i prosessen.

Del på Facebook